We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.Niet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.YOU’VE GOT MAILJe krijgt via mail exact te horen wanneer de fiets bij de dealer staat. (Icoon van telefoon met mail) 2.Monteur loopt je hele fiets na. Draait elke bout aan. (Icoon van monteur met g-reedschap fiets naloopt) 3.Je komt langs, hij zet het zadel en stuur de ideale hoogte. (Icoon van monteur die aan zadel sleutelt, klant ernaast.) 4.Jij rijdt weg met een wheelie. (Icoon van klant die wheelie maakt op fiets.)MONTEUR LOOPT DE FIETS NAJe krijgt via mail exact te horen wanneer de fiets bij de dealer staat. (Icoon van telefoon met mail) 2.Monteur loopt je hele fiets na. Draait elke bout aan. (Icoon van monteur met g-reedschap fiets naloopt) 3.Je komt langs, hij zet het zadel en stuur de ideale hoogte. (Icoon van monteur die aan zadel sleutelt, klant ernaast.) 4.Jij rijdt weg met een wheelie. (Icoon van klant die wheelie maakt op fiets.)We houden je via mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.Niet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te s chroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.Jij scheurt wegVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Niet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.We houden je via mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.JIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Niet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.We houden je via mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Bekijk ONSBekijk ONSNiet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.We houden je via mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.JIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Bekijk ONSWe houden je via de mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.JIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Bekijk ONSNiet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.We houden je via mail op de hoogteNa je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.JIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!We stellen hem speciaal voor jou afEen fiets rijdt past écht lekker als ie perfect is afgesteld. Als je jouw Union ophaalt, neemt de dealer je volledig onder de loep. Vervolgens zet hij het zadel en stuur op de ideale hoogte.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Bekijk ONSJIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!Niet alleen onze fietsen zijn anders, ook onze bezorgwijze. Je hoeft niet thuis te blijven om je fiets in ontvangst te nemen. En, nog belangrijker: je hoeft je fiets niet zelf in elkaar te schroeven. Wij leveren je nieuwe fiets af bij jouw Union-dealer, je haalt hem op wanneer je wilt en jij fietst zingend de winkel uit.Na je bestelling houden we via mail op de hoogte over de status van je bestelling. Binnen enkele dagen weet je precies wanneer je jouw nieuwe trots op kunt halen.We houden je via DE mail op de hoogteWe checken elke bout en elke moerJij wilt als een gek over kasseien kunnen knallen, en dat kan alleen als je fiets je nooit in de steek laat. Daarom draait de monteur elke bout en moer nog een keer goed aan.First things first: welke Union wordt het? Maar voordat het zover is, moet je de belangrijkste vraag beantwoorden: voor welke Union ga je? We hebben een stadsfiets voor iedereen. Modern en klassiek, sportief en ultiem chill.Bekijk ONSJIJ SCHEURT WEGVeters gestrikt en jasje dicht? Gaan!

Privacy Policy

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Union in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Union en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Union: Union B.V., een rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Union Dealer: één van de door Union aangewezen dealers waar de consument de bestelde producten wenst af te halen. Identiteit Union
Statutaire naam: Union B.V.
Vestigingsadres: Rondebeltweg 31, 1329 BN Almere, Nederland
E-mailadres: info@union.nl
Website: www.union.nl
KvK nummer: 61602868
BTW nummer: 8544.09.634.B.01

Toepasselijkheid

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met elk aanbod van Union en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Union en consument.

2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Union voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Union zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.
Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

Het aanbod

1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Union gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Union niet.

3.
Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Union de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de consument te raadplegen is en de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

De overeenkomst

1.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Union onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Union is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Union passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Union daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.
Union kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Union op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.
Union zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de Union dealer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel IV lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Union deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Herroepingsrecht

1.
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Union mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangen heeft.

2.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.
Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan Union naar het algemene e-mailadres (info@union.nl).

2.
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument – conform de door Union verstrekte redelijke en duidelijke instructies - het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking terug aan Union, of overhandigt hij dit aan de Union dealer alwaar de levering van het product heeft plaatsgevonden.

3.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van Union.

4.
Indien de consument een bedrag betaald heeft aan Union, zal Union dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

1.
Union kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitend uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: (a) die door Union tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; (b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; en/of (c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

De prijs

1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Union dit bedongen heeft en: (a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of (b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.
De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst, conformiteit en garantie

1.
Union staat er – met inachtneming van het hieronder in lid 2 bepaalde - voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.
Afbeeldingen en kleuren op de website van Union kunnen licht afwijken van het (fysieke) product.

3.
Op de producten en de overeenkomst op afstand zijn de garantievoorwaarden zoals opgenomen in het bij het product geleverde garantieboekje van toepassing.

4.
Claims onder de garantie dienen – onder aanbieding van het product ter inspectie – via de Union dealer bij wie het product is afgehaald, ingediend te worden. Gelijktijdig dienen de originele aankoopbon alsmede het bij het product geleverde originele garantiebewijs aan de Union dealer te worden overhandigd.

Levering en uitvoering

1.
Als plaats van levering geldt het adres van de Union dealer dat de consument aan Union kenbaar heeft gemaakt.

2.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel IV van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Union geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging aan de Union dealer vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Union (indien van toepassing) het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Union zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Union.

5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Union dealer tot het moment van levering door de Union dealer aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Union bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling en incassokosten

1.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.

2.
Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de overeengekomen betaling heeft plaatsgevonden.

3.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Union te melden.

4.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Union is gewezen op de te late betaling en Union de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Union gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en 5% over de volgende EUR 5.000 met een minimum van EUR 40. Union kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Gegevens en bestanden

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Union geëxploiteerde website(s) en op alle producten en diensten die via het internet door Union aan consumenten worden aangeboden en geleverd.

2.
Union behandelt de gegevens van de consument vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Union daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van het product of de dienst noodzakelijk is. Union hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.

3.
Als de consument gegevens aan Union verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via de Union website, registreert Union die bestelling op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.

4.
Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, kan worden gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van Union aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door Union is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.

2.
Alle geschillen tussen Union en de consument zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.


Copyright & privacy Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, geluiden, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van Union BV. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Union BV.
Houd er rekening mee dat Union BV onbevoegd gebruik zal vervolgen.


Privacybeleid Bescherming persoonsgegevens
Union is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Union houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Union gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.


Verwerking van persoonsgegevens
Union legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van de Union afneemt of anderszins contact heeft met de Union. Union gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Unio , voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Union rekening te houden met voorkeuren. E-mailadres
Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Union worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In ieder e-mail neemt Union een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door een mail te sturen naar info@UNION.NL


Wijzigingen
Union behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van de Union.


Cookies
Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle merk en campagne websites van Union Nederland.
U wordt gevraagd bij het openen van een Union website om akkoord te gaan met de optimale website ervaring op alle Union websites. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit via cookie instellingen aanpassen. Dit kan van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de Union websites bent.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een Union website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Waar gebruiken we cookies voor?
We gebruiken cookies om de Union websites eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de websites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. Welke soorten cookies gebruiken de Union websites?. Er zijn drie categorieën die gebruikt worden op de Union websites:
Categorie
Omschrijving


Noodzakelijk
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen Union websites te bekijken en de functies op de websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies.


Functioneel
Cookies waarmee het mogelijk is bepaalde informatie op initiatief van de gebruiker te delen via sociale netwerken.


Optimaal
Cookies waardoor u een optimale Union ervaring krijgt, ook buiten onze Union websites. Relevante advertenties worden beperkt getoond en voorkeuren worden vastgelegd waardoor we beter in staat zijn u een relevant aanbod te doen op onze website(s).
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »